Kostenverlaging

  • Vermindering van uitgaven.
  • Voorbeelden: structurele bezuiniging realiseren, bezuiniging door verandercapaciteit of verandernoodzaak.

Verbetermaatregel

Maatregelen die zijn gericht op: het bereiken van de doelstellingen, of het laten voldoen van een object aan een nieuwe of gewijzigde functie-eisen. Zij moeten leiden tot functieverbetering van de bedrijfsstructuur.

Efficiëntie vergroting

Het op zodanige wijze gebruiken van de financiële, personele en materiële middelen dat bij een gegeven hoeveelheid middelen een maximale uitvoer wordt verkregen met een zo gering mogelijk invoer.

Rendementsverbetering

Veranderen: van huidige situatie naar ambitie. Veranderingen kunnen zich aandienen bij de navolgende zaken; door verandercapaciteit, verandernoodzaak en of sturing op (in)efficiency.

 

verder >