logoderooij

Project kostenbesparing wagenpark en professionalisering werkplaats

Gerard Jacobs heeft in de periode van augustus 2012 tot en met december 2013 een project gedaan waarbij de doelstelling was om het wagenpark en daaraan gerelateerde kosten te verlagen. Tevens moest beoordeeld worden of het rendabel was om een eigen werkplaats aan te houden en onder welke voorwaarden en met welke bezetting. Na een uitgebreide inventarisatie hebben we in overleg het onderzoeksterrein beperkt tot de volgende onderdelen:

  1. Reparatie en onderhoud, kwaliteit en capaciteit werkplaats
  2. Wagenpark, inzetbaarheid en financieringskosten
  3. Banden, keuze leverancier en welke manier van service

Gerard heeft na zijn onderzoek de verschillende conclusies gepresenteerd, we hebben hierna besluiten genomen en Gerard heeft deze zelf geïmplementeerd in onze organisatie. De beoogde doelen zijn gerealiseerd en de nodige kostenverlagingen zijn intern doorgevoerd. We hebben Gerard als een prettige persoonlijkheid ervaren. Door zijn jarenlange managementervaring en pragmatische kijk op processen heeft Gerard uitstekend kunnen functioneren in onze organisatie.

De Rooij Waalwijk Logistiek BV