Soms is er een behoefte aanwezig die nog niet duidelijk geformuleerd is. Dan wil ik als sparringpartner mede gaan bepalen of het zinvol is om een project te starten. Hiervoor richt ik graag één dagdeel in (welke overigens gratis is) om samen te kijken naar de mogelijkheden.
 

Een succesvol project in 10 stappen

Stap 1        Onderzoek of het project haalbaar is
Stap 2        Het bepalen van de doelstellingen
Stap 3        Gezamenlijk bepalen van de doelgroep
Stap 4        Tijdspad uitstippelen voor het project
Stap 5        Hoe gaan wij het project organiseren
Stap 6        Voorbereiden en opstellen actieplan
Stap 7        Uitwerken van een communicatieplan
Stap 8        Zet op een rij wat wij nodig hebben
Stap 9        Maken van een begroting en dekkingsplan
Stap 10     Evalueren van het project
 
Het verzamelen van informatie en het onderzoek naar de haalbaarheid van een project zijn gratis.

 

< terug

 

 

stappenbtn