gerard

 
 
 
 

Als zelfstandig bedrijfsorganisatie- & adviesmanager richt ik mij op trajecten waar strategische ontwikkeling, het sturing geven aan veranderingen en het verbeteren van bedrijfsvoering elkaar raken.
 
 

  • De trajecten waarvoor opdrachtgevers mij inhuren, kenmerken zich vaak door een combinatie van het financieel gezond maken en/of het gezond houden van de organisatie. Doorgaans werk ik hiertoe op projectbasis.
  • Wat geeft mij energie? Gelukkig word ik als er in korte tijd meetbare resultaat te zien zijn.
    Dit kunnen hogere rendementscijfers zijn, maar ook verbeterd functioneren van het  personeel en verhoogde klanttevredenheid. Met mijn ervaring, kennis, enthousiasme en het creatief out-of-the-box meedenken, zet ik mensen in hun kracht en help ze op weg naar betere resultaten, hogere rendementen en minder fouten.
  • Na inventariseer van de actuele situatie, breng processen, werkwijzen en structuren in beeld. Daarna geef ik advies betreffende de weg naar verbetering. Ook draag ik zorg voor begeleiding van de acties en houdt nauwgezet controle op de voortgang van trajecten. Met als doel dat de opdrachtgever meer grip krijgt op zijn bedrijfsvoering.

Mijn werkwijze typeert zich door een doelgerichte aanpak. Door mijn enthousiasme en creativiteit ben ik in staat
om personen positief te beïnvloeden. Daarnaast heb ik oog voor zowel de sociaal menselijke aspecten en als ook

Gerard Jacobs

Meer lezen over de werkervaring van Gerard Jacobs

Werkervaring